Welkom bij Siska Rietveldt // Gezinscoaching

Siska Rietveldt Gezinscoaching is gespecialiseerd in het coachen, begeleiden en ondersteunen van ouders met opgroeiende kinderen.

Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf. Tijdens dit proces kunt u als ouder tegen problemen aanlopen en zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit kan veel frustraties en spanningen opleveren in uw thuissituatie. Als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lijken ze vast te lopen. Het kan zijn dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, om welke reden dan ook, of uw kind heeft moeite met een bepaalde situatie of gebeurtenis.


 

 


Siska Rietveldt Gezinscoaching leert ouders, kinderen en jongeren om te gaan met hun probleem en het zo mogelijk oplossen ervan. Op deze website is informatie te vinden over onze manier van werken, veelvoorkomende problemen en verschillen vormen van hulp die Siska Rietveldt Gezinscoaching kan bieden.

Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft of graag meer informatie wilt ontvangen.
Op deze website wordt vaker de woorden ouders of kinderen gebruikt, hier kunt u ook lezen ouder, verzorger, verzorgers, kind of jongere.

 

Missie en Visie

Missie: 
In de hulpverlening staat vaak alleen het kind centraal. Wij richten ons juist niet alleen op het kind. Het gezinssysteem, school, sociale omgeving zijn grote factoren die centraal staat tijdens de hulpverlening bij kind.
 
Visie:
Siska Rietveldt // gezinscoaching zet in op systemisch werken. Wanneer een kind of ouder/verzorger emotioneel uit balans is, heeft dit effect op het hele systeem. Anderzijds kunnen de gezinsleden onbewust gebonden zijn aan belastende patronen binnen een systeem.
Ieder systeem zoekt naar zijn balans in geven en nemen. Welke plek heb je in het gezin, word je gezien in jouw geven en nemen, zo ontstaat er weer ruimte om verder te kunnen ontwikkelen.
Daarom richten wij ons juist niet alleen op het kind!

Over Siska


In 2015 ben ik mijn eigen pratkijk gestart als zelfstandige  als gezins- en kindercoach. Dit was voor mij een logische vervolgstap om mijn visie en kennis te delen met ouders en kinderen die problemen ervaren tijdens hun opgroeien.
Nadat ik ben afgestudeerd in 2017 als pedagoog kon ik meteen als gezinsbegeleidster gaan werken bij een jeugdzorgaanbieder in Midden- en Noord- Limburg. Deze jeugdzorgaanbieder richtte zich op begeleiding en behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Ik ben 8 jaar werkzaam geweest als ambulante gezinsbegeleidster, waarvan 3 jaar een combinatie was met ambulante hulpverleenster van het acute zorg team, waarbij ik hulp bood aan gezinnen in crisissituaties.
Gedurende deze periode ben ik veel verschillende hulpvragen rondom opvoedproblemen tegen gekomen bij gezinnen. Niet ieder gezin, ouder, kind of jongere is hetzelfde waardoor het iedere keer weer een uitdaging is om op de juiste manier aan te sluiten bij het gezin, de ouders en/of verzorgers, het kind of de jongere en de hulpvraag. Ik heb van nature een rustig karakter, dit breng ik ook mee in het contact met anderen waardoor ik mensen snel op hun gemak kan stellen. 

Deze ervaringen en de passie voor mijn werk wil ik graag inzetten om ouders en/of verzorgers te helpen die problemen ervaren met. of vragen hebben over de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. Samen gaan we opzoek naar ieders eigen kracht.  

Tijdens mijn werk in de jeugdzorg als gezinsbegeleidster en crisishulpverleenster heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende gezinssystemen. Met deze kennis kan ik tot de kern komen van een probleem, waardoor ik ouders en/of kinderen verder kan helpen. Ik maak van verschillende methodieken gebruik. Een daarvan is "Een taal erbij", door middel van duplo-poppetjes worden gezinssystemen neergezet en patronen, loyaliteiten en relaties verder onderzocht. 
Als kindercoach werk ik individueel met kinderen aan een eigen hulpvraag, waar nodig worden andere belangrijke personen van het kind betrokken bij de hulpverlening. Hierbij krijg ik soms hulp van mijn therapiehond Pip. Pip is een goed getrainde labrador retriever en kan een kind zonder oordeel onvoorwaardelijk ondersteunen op moeilijke, verdrietige of uitdagende momenten en zo helpt het zelfvertrouwen van een kind te vergroten. We zijn als team gecertificeerd door Pets 4 Care. Ieder jaar worden we opnieuw beoordeeld of we als team nog voldoen aan de eisen.
Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het kwaliteitsregister is er om ervoor te zorgen dat professionals blijven investeren in hun vakmanschap, en gaan werken volgens de bij hun horende profesionele standaard. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers op welk niveau van vaknbekwaamheid hij of zij beschikt. 
Omdat ik mezelf zie als 'middel' tijdens de hulpverlening die ik bied, vind ik het belangrijk om mezelf te 'onderhouden', dit doe ik door verschillende cursussen of opleidingen te volgen en door het aansluiten bij casuistiekgroepen, intervisie en supervisie. 

Siska Rietveldt // gezinscoaching is de afgelopen jaren goed gegroeid en hierdoor is het voor mij alleen niet haalbaar was om met alle hulpvragen aan de slag te gaan, zijn er 2 collega;s bij mij aangesloten. Beide hebben naast het werk voor Siska Rietveldt // gezinscoaching en eigen praktijk. Hieronder lees je meer over ons team. 

                     

Het team

Pip 
Hallo mijn naam is Pip. Ik ben een zwarte Labrador Retriever. Samen met mijn baasje Siska ga ik mee naar gezinnen en help ik kinderen in haar praktijk. Ik kan heel goed aanvoelen hoe het met iemand gaat. Ik vind het super leuk om kinderen te helpen en ze meer zelfvertrouwen te geven. Samen doen we dan allerlei oefeningen tijdens een wandeling of gooien we met een balletje.  
Ik ben als pup bij Siska gekomen en heb allerlei trainingen gevolgd, zoals de gehoorzaamheidstrainingen en jachttrainingen. Omdat ik mee help op de praktijk ben ik samen met Siska AAI gecertificeerd door Pets4Care. Daarnaast kan ik ook ingezet worden bij verlies en rouw of bij hondenangst.  

 

Kirsten de Vries

Na het behalen van mijn master diploma in de geestelijke gezondheidszorg (richting kind & jeugd), heb ik zowel binnen het (speciaal) onderwijs als in een GZ-instelling gewerkt. Al snel kreeg ik de kans om als zelfstandige te werken. Met knikkende knietjes heb ik besloten mijn hart te volgen. En wat blijkt nu......dit was de beste keuze die ik had kunnen maken. Mijn hart volgen is niet iets wat voor mij makkelijk was. Door de vele verhuizingen had ik een enorm goed aanpassingsvermogen gekregen. Naast het aanpassen in Amerika, heb ik ook vanuit mijn omgeving, familie en familiegeschiedenis meegekregen jezelf te vergeten. Ik leefde naar 'Hoe Het Hoorde' en wat er van mij verwacht werd. Mijn faalangst verergerde. Ik werd steeds meer onzeker en angstig. Zoekend naar verbinding en autonomie (wie ben ik?) ben ik samen met hulp uit mijn omgeving, naar opzoek gegaan. In dit traject leerde ik wie ik was, wat voor mij belangrijk is en "Wat Wel Werkt' voor mij, te luisteren naar mijn intuïte. Nu wil ik graag het stokje doorgeven!
Voor mij staan een aantal waarden centraal, namelijk: verbinding, veiligheid, autonomie en vertrouwen. Ik hoop dat ik met mijn ervaringen en kennis jou wegwijs kan maken in jouw sterktes en kwaliteiten, zodat jij ook weer met jezelf in verbinding kunt staan. 

Sandra Humblet


Als moeder van drie kinderen heb ik in 2007 de HBO opleiding Ortho-Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool Sittard. In het laatste jaar van eerdergenoemde opleiding heb ik mijn verdieping gevonden in sociale vaardigheidstrainingen. 

Als orhopedagoge begeleid ik gezinnen, kinderen en volwassenen met hulpvragen over opvoeding, ADHD, ASS, Dyslexie, faalangst. Ik geef socialevaardigheid-, weerbaarheids-, en faalangstreductietrainingen waarbij ik methodieken zoals o.a. 'Rots en Water', Äxenroos', 'teken je faalangst', 'NLP' en 'Mindfulness' inzet. Door diverse methodes met elkaar te verbinden krijg je in mijn ogen de best mogelijke training die voor het kind op maat gemaakt en toegepast kan worden. 

Als gezinscoach kan ik bovengenoemde methodes en vooral de methode Axenroos goed inzetten om het gedrag en de communicatie binnen in het gezin goed in kaart te brengen en zo te zorgen voor bewustwording en verandering. Mijn ervaring in de kinderopvang zorgt ervoor dat ik een goed beeld heb m.b.t. de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. 
                                   
 

Gezinscoaching

Opgroeiende kinderen brengen mooie momenten met zich mee. Maar dit wil niet zeggen dat opvoeden vanzelf gaat en makkelijk is. Het kan zijn dat tijdens het proces van volwassenen worden van uw kind u als ouder(s)/verzorger(s) tegen problemen aan loopt. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat u of uw kind er hulp bij nodig heeft. U probeert om te gaan met bepaald gedrag maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Dit kan veel frustratie, onmacht en ruzies tot gevolg hebben en uw gezin uit balans brengen. Siska Rietveldt Gezinscoaching coacht en ondersteunt ouders om het gedrag van hun kinderen beter te begrijpen en er anders mee om te gaan.

Voor wie Gezinscoaching

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en omgang met hun kind(eren). Hulpvragen kunnen onder andere zijn:
  • Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
  • Mijn kind luistert niet naar me
  • De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
  • Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
  • Ik wil een beter contact met mijn kind
  • Mijn kind heeft driftbuien en schreeuwt heel hard


Uitganspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten die iedere ouder en kind heeft. Hierdoor werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject richt de hulp zich indien nodig op meerdere gebieden zoals de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en de sociale relaties binnen het gezin. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, meerzijdig partijdigheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn begrippen die Siska Rietveldt Gezinscoaching erg belangrijk vindt in de manier van coaching, begeleiding en ondersteuning en zal tijdens de sessies hier aandacht aan besteden.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Omdat ieder gezin en ieder gezinslid anders is past er niet één aanpak voor één en hetzelfde probleem. Bij elke situatie en elk mens past weer een andere aanpak of middel. Bij de een helpt het voeren van gesprekken, terwijl bij de ander door juist iets creatiefs of actiefs te doen. Het gaat er om dat u zich sterker voelt om met moeilijke situaties om te gaan, inzicht heeft in de patronen die er in uw gezin zijn en weet waarom u reageert zoals u reageert. Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat samen met u opzoek naar een passende oplossing, door middel van gesprekken, tips en adviezen om de gewenste thuissituatie te bereiken. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.


Hoe zit een traject gezinscoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of gezinscoaching de juiste hulpverlening is voor uw gezin. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. De gezinscoaching zal bij u thuis plaatsvinden. Siska Rietveldt Gezinscoaching werkt zowel met ouders en kinderen. Dit betekent dat de meeste gesprekken gezamenlijk zullen zijn. Wanneer ik inschat dat er individuele gesprekken noodzakelijk zijn of een gezinslid hier behoefte aan heeft, dan zal dit in overleg gebeuren. Ook de frequentie wordt in onderling overleg bepaald, deze hoeft niet vast te liggen en kan variëren. Na 6-8 sessies zal er een evaluatiemoment zijn met het hele gezin. In dit gesprek bepalen we of er vooruitgang is, of deze vooruitgang voldoende is om zelf weer verder te kunnen, of dat er meerdere sessies nodig zijn.


Gezinscoaching met een verwijzing

Het is mogelijk dat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of een medewerker van het team jeugd/CJG van uw gemeente.
Het traject via een verwijzing zal er iets anders uitzien dan hierboven is beschreven. Wilt u hier meer informatie over hebben neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Siska Rietveldt Gezinscoaching en lees verder bij Tarieven.

Kindercoaching

Opgroeien is niet altijd even makkelijk als kind. Ieder kind komt wel eens in een lastige situatie. Meestal lukt het kinderen om dit zelf op te lossen of met behulp van hun omgeving (bijv. ouders, vrienden of leerkracht). Maar soms lukt dit niet. In zo’n geval kan het voor uw kind of voor u als ouder wenselijk of zelfs nodig zijn om een professioneel steuntje in de rug te krijgen. Een kindercoach werkt op een laagdrempelige, kind- en oplossingsgerichte manier samen met kinderen en ouders om de balans te herstellen. Siska Rietveldt Gezinscoaching zet het kind weer terug in zijn/haar eigen kracht, waardoor het zelfvertrouwen groeit.


Voor wie is kindercoaching?

Kindercoaching is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die op sociaal-emotioneel gebied extra steun kunnen gebruiken. Er zijn verschillende hulpvragen waarvoor u terecht kunt bij Siska Rietveldt Gezinscoaching: • vergroten/versterken van het zelfvertrouwen;
• reguleren van boosheid en driftbuien;
• leggen/onderhouden van sociale contacten;
• omgaan met spanning en stress;
• verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen;
• omgaan met onzekerheid of faalangst;
• omgaan met het stellen van hoge eisen aan zichzelf;
• omgaan met hooggevoeligheid;
• omgaan met verlies;
• omgaan met scheiding van ouders.


Uitgangspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat er van uit dat elk kind uniek is en zijn eigen kwaliteiten, positieve eigenschappen en vaardigheden heeft. Door uit te gaan van die kwaliteiten en wijsheid van een kind werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject breiden we de vaardigheden van uw kind verder uit. Siska Rietveldt Gezinscoaching vindt het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwt voelt. Hier neem ik dan ook de tijd voor.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Geen enkel traject is hetzelfde. Ieder kind vraagt om een eigen aanpak, en iedere ontwikkelingsfase vereist een andere insteek. We zoeken naar de talenten van uw kind en gaan nieuwe vaardigheden aanleren. Hiervoor maken we gebruik van allerlei interventies, zoals tekenen, knutselen, rollenspellen, oefeningen, spellen enz. De interventie sluiten uiteraard zoveel mogelijk aan bij de interesses en leeftijd van uw kind en de hulpvraag. Een sessie duurt ongeveer een uur.


Hoe ziet een traject kindercoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of kindercoaching de juiste hulpverlening is voor uw kind. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. Na ongeveer zes sessies met uw kind, volgt er een gesprek met u. In dit gesprek bepalen we of er meer sessies nodig zijn of dat uw kind voldoende vooruitgang heeft geboekt om zelf weer verder te kunnen.

Groepstraining


 

Sociale- en weerbaarheidstraining

Siska Rietveldt // gezinscoaching biedt in samenwerking met Sandra Humblet van de 7sprong een training aan waarbij sociale aspecten en weerbaarheid centraal staan. De training is voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar t/m 16 jaar.
De training is gebaseerd op verschillende methodieken, o.a. Axenroos, Rots en Water, Mindfulness, NLP en teken je faalangst. We bieden geen standaardtraining, we bekijken iedere keer welke kinderen in de groep zitten en met welke hulpvraag ze de training volgen. Iedere leeftijd heeft zo zijn eigen ontwikkelingsfases en beleving, dit vraagt een passende, op maat gemaakte, training.
Thema’s zoals zelfvertrouwen, vriendschappen, zelfbeeld, oorzaak – gevolg, seksualiteit, eigen grenzen aangeven, grenzen van anderen aanvoelen en accepteren, zijn een onderdeel van de training.
Er zijn 14 bijeenkomsten voor de deelnemers en 2 ouderbijeenkomsten. De training zal met een gezamenlijke bijeenkomst worden afgesloten.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Sandra Humblet (s.humblet@planet.nl) of met Siska Rietveldt (gezinscoaching@siskarietveldt.nl)

Tarieven

Vanaf 1 juli 2015 heeft Siska Rietveldt Gezinscoaching een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de verschillende gemeenten in Zuid-Limburg.
Siska Rietveldt Gezinscoaching heeft contracten met de gemeentens in de regio Maastricht en Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parktstad (met uitzondering van de gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal) Voor een traject voor een jeugdige die woont in 1 van de gemeenten kan de hulp van Siska Rietveldt Gezinscoaching volledig worden vergoed met een doorverwijzing van uw huisarts of medewerker van het CJG / team jeugd van uw gemeenten. Wilt u meer informatie over het krijgen van een verwijzing of de hulp die vergoed wordt met een verwijzing? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Siska Rietveldt Gezinscoaching.


Naast de vergoeding vanuit de jeugdwet, biest Siska Rietveldt Gezinscoaching ook hulp aan gezinnen via de particuliere weg. 

Een kennismaking is bij Siska Rietveldt Gezinscoaching kosteloos. Het is belangrijk dat er tussen u of uw kind en de coach een klik is om samen te werken en een vertrouwensband op te bouwen. In de kennismaking zal er kort stil gestaan worden bij de hulpvraag en welk traject Siska Rietveldt Gezinscoaching kan bieden, Nadat er na een kennismakingsgesprek is besloten dat u verder wilt met SIska Rietveldt Gezinscoaching volgt een intakegesprek, in dit gesprek zal een zorgovereekomst worden gemaakt en eventueel een gezinsplan. Er worden doelen gesteld voor het traject en afspraken gemaakt over de betaling en vervolgafspraken worden gemaakt.  

Per 1-1-2021 hanteren we de volgende tarieven

Kennismakingsgesprek (30 min) Kosteloos
Kindercoaching per uur (een sessie is +/- 60 min) € 75,-
Gezinscoaching per uur (een huisbezoek is +/- 90 min) € 75,-
Extra verslaging, per verslag € 60,-
Reiskosten per km € 0,19
 Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig een afspraak verzetten is altijd mogelijk.

Een klacht?Klachten kunnen opgelost worden
Een goed contact met een hulpverlener is erg belangrijk. Ook Siska Rietveldt vindt dit erg belangrijk. Ondanks dat Siska erg haar best doet, kan het zijn dat u van mening zijn onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund.

Siska stelt het zeer op prijs dat ze direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht te bespreken.

Mocht dit niet lukken of komt u er niet met Siska uit dan heeft u de mogelijkheid om een klachtenfuncitonaris van Solo partners in te schakelen. Informatie kunt u vinden op

https://www.solopartners.nl/kennisbank/heb-jij-een-klacht-over-je-zorgaanbieder/


Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de ouder de oplossing te vinden.
Cliënten van Siska Rietveldt gezinscoaching kunnen terecht bij het AKJ. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl

Privacy Verklaring

Privacyverklaring: Siska Rietveldt // Gezinscoaching
 
In dit document geven wij u informatie hoe onze organisatie (Siska Rietveldt // Gezinscoaching) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Contactgegevens:
U kunt Siska Rietveldt // Gezinscoaching telefonisch bereiken onder nummer: 06-27473617
U kunt ons ook mailen op e-mailadres: gezinscoaching@siskarietveldt.nl

Dienstverlening:
Ten behoeve van onze cliënten verlenen wij zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg.

Wat wij voor u gaan doen:
Op basis van een door u aan ons te verstrekken opdracht gaan wij u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens:
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten; het cliëntdossier 
In het dossier staat alle informatie die nodig is voor een goede hulpverlening
Onderstaande persoonsgegevens van een cliënt worden verwerkt
1.        Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens
2.       Het burger service nummer
3.       Nationaliteit en geboorteplaats
4.       Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de cliënt
5.       Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt, voor zover die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van het kind
6.       Gegevens betreffende de aard en het verloop van de begeleiding
7.       Gegevens met het oog op de organisatie van de begeleiding
8.       Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de financiële vergoeding voor de geleverde zorg
9.       Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van de cliënt
10.    Andere dan de onder 1 tot en met 9 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling
Deze gegevens worden tijdens een intakegesprek verzameld.

Daarnaast gaat het om verslagen, beschikkingen, rapporten met adviezen en diagnoses van deskundigen en eventueel rapporten van de rechtbank. Deze gegevens verkrijgen wij via ouders/verzorgers en/of de cliënt en/of vanuit de verschillende gemeenten. Siska Rietveldt // Gezinscoaching en de gemeenten gebruiken hiervoor (veelal) het zogenaamde ‘1 gezin 1 plan’. Indien nodig kan Siska Rietveldt // Gezinscoaching ook informatie opvragen bij de school van de cliënt, bij andere hulpverleningsinstanties of (indien noodzakelijk) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Voor het opvragen van deze informatie wordt altijd schriftelijke toestemming aan ouders/verzorgers/cliënt gevraagd.

Delen van informatie?
We geven in principe alleen informatie uit het dossier door aan andere instellingen, na toestemming van een ouder of kind (als het 12 jaar of ouder is). Daarop is één uitzondering: als het noodzakelijk is voor de (acute) hulpverlening aan het kind kan ook zonder toestemming specifieke informatie worden gedeeld. In het algemeen stellen we een ouder en/of kind van tevoren op de hoogte.

Wie heeft inzage in het dossier?
Iedereen die in het dossier genoemd wordt heeft recht op inzage. Maar dat recht op inzage heeft alleen betrekking op de informatie die over de aanvrager zelf gaat.
Ouders met gezag mogen het dossier van hun kind inzien, tenzij Siska Rietveldt // gezinscoaching dat niet in het belang van het kind acht. Ouders met gezag hebben ook het recht om het dossier te bekijken, om gegevens te (laten) corrigeren, het recht op kopieën van gegevens uit het dossier en het recht op vernietiging.
Als het kind 16 jaar of ouder is, mogen ouders het dossier alleen inzien als het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.
Kinderen van 12 jaar en ouder mogen hun eigen dossier inzien, tenzij de hulpverlener dat niet in het belang van het kind acht. Zij hebben ook het recht om het dossier te bekijken, om gegevens te (laten) corrigeren, het recht op kopieën van gegevens uit het dossier en het recht op vernietiging.

Inzage aanvragen
Kinderen van 12 jaar of ouder kunnen zelf een verzoek aan ons sturen om het dossier inte zien. Ook ouders kunnen een dergelijk verzoek doen. Wie inzage wil in een dossier, kan dit bekend maken bij Siska Rietveldt // gezinscoaching. Siska Rietveldt // gezinscoaching heeft 2-3 weken de tijd hierop te reageren.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om: 
Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een beeld te vormen van uw thuissituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig heb voor de zorg die wij u verlenen. Na vijftien jaar nadat de zorg die wij aan u hebben verleend is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij  vatten deze hieronder samen:
U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens op basis waarvan wij zorg verlenen correct zijn.
Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie bewaren, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij dan voldoen.
Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan voldoen.
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Indien wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.
Hebben wij onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen, dan zullen wij u informeren dat wij de benodigde of gewenste zorg voor u niet kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij  zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elektronische communicatie:
Als u mij een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites van Siska Rietveldt // Gezinscoaching en niet voor websites die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies:
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Wanneer wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een speciļ¬eke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:
1. De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
2. Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
3.   Welke pagina's bezocht zijn;
4.   Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Contact

Wilt u graag meer informatie over wat Siska Rietveldt Gezinscoaching voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Siska Rietveldt // Gezinscoaching
Sint Annalaan 60 bus 32
6217 KC Maastricht