Welkom bij Siska Rietveldt // Gezinscoaching

Siska Rietveldt Gezinscoaching is gespecialiseerd in het coachen, begeleiden en ondersteunen van ouders met opgroeiende kinderen.

Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf. Tijdens dit proces kunt u als ouder tegen problemen aanlopen en zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit kan veel frustraties en spanningen opleveren in uw thuissituatie. Als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lijken ze vast te lopen. Het kan zijn dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, om welke reden dan ook, of uw kind heeft moeite met een bepaalde situatie of gebeurtenis.


 

 


Siska Rietveldt Gezinscoaching leert ouders, kinderen en jongeren om te gaan met hun probleem en het zo mogelijk oplossen ervan. Op deze website is informatie te vinden over onze manier van werken, veelvoorkomende problemen en verschillen vormen van hulp die Siska Rietveldt Gezinscoaching kan bieden.

Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft of graag meer informatie wilt ontvangen.
Op deze website wordt vaker de woorden ouders of kinderen gebruikt, hier kunt u ook lezen ouder, verzorger, verzorgers, kind of jongere.

 

Nieuws

Siska Rietveldt // gezinscoaching gaat verhuizen per 1 november.
Aan de Sint Annalaan 60 hebben we een mooie praktijkruimte. De praktijkruimte ligt in de WERKplaats.
Vanaf 1 november zulllen dan ook alle afspraken op deze locatie zijn.


GROEPSAANBOD

************************

Na de herfstvakantie starten er sociale- en weerbaarheidstrainingen in verschillende leeftijdscategorieën, ga naar Groepstrainingen en workshops voor meer informatie

**************************
 


 

******************************

In december start Verdriettraantjes, zie voor meer info Groepstrainingen en workshops

****************************** 


Gezinscoaching

Opgroeiende kinderen brengen mooie momenten met zich mee. Maar dit wil niet zeggen dat opvoeden vanzelf gaat en makkelijk is. Het kan zijn dat tijdens het proces van volwassenen worden van uw kind u als ouder(s)/verzorger(s) tegen problemen aan loopt. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat u of uw kind er hulp bij nodig heeft. U probeert om te gaan met bepaald gedrag maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Dit kan veel frustratie, onmacht en ruzies tot gevolg hebben en uw gezin uit balans brengen. Siska Rietveldt Gezinscoaching coacht en ondersteunt ouders om het gedrag van hun kinderen beter te begrijpen en er anders mee om te gaan.

Voor wie Gezinscoaching

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en omgang met hun kind(eren). Hulpvragen kunnen onder andere zijn:
  • Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
  • Mijn kind luistert niet naar me
  • De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
  • Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
  • Ik wil een beter contact met mijn kind
  • Mijn kind heeft driftbuien en schreeuwt heel hard


Uitganspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten die iedere ouder en kind heeft. Hierdoor werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject richt de hulp zich indien nodig op meerdere gebieden zoals de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en de sociale relaties binnen het gezin. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, meerzijdig partijdigheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn begrippen die Siska Rietveldt Gezinscoaching erg belangrijk vindt in de manier van coaching, begeleiding en ondersteuning en zal tijdens de sessies hier aandacht aan besteden.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Omdat ieder gezin en ieder gezinslid anders is past er niet één aanpak voor één en hetzelfde probleem. Bij elke situatie en elk mens past weer een andere aanpak of middel. Bij de een helpt het voeren van gesprekken, terwijl bij de ander door juist iets creatiefs of actiefs te doen. Het gaat er om dat u zich sterker voelt om met moeilijke situaties om te gaan, inzicht heeft in de patronen die er in uw gezin zijn en weet waarom u reageert zoals u reageert. Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat samen met u opzoek naar een passende oplossing, door middel van gesprekken, tips en adviezen om de gewenste thuissituatie te bereiken. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.


Hoe zit een traject gezinscoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of gezinscoaching de juiste hulpverlening is voor uw gezin. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. De gezinscoaching zal bij u thuis plaatsvinden. Siska Rietveldt Gezinscoaching werkt zowel met ouders en kinderen. Dit betekent dat de meeste gesprekken gezamenlijk zullen zijn. Wanneer ik inschat dat er individuele gesprekken noodzakelijk zijn of een gezinslid hier behoefte aan heeft, dan zal dit in overleg gebeuren. Ook de frequentie wordt in onderling overleg bepaald, deze hoeft niet vast te liggen en kan variëren. Na 6-8 sessies zal er een evaluatiemoment zijn met het hele gezin. In dit gesprek bepalen we of er vooruitgang is, of deze vooruitgang voldoende is om zelf weer verder te kunnen, of dat er meerdere sessies nodig zijn.


Gezinscoaching met een verwijzing

Het is mogelijk dat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of een medewerker van het team jeugd/CJG van uw gemeente.
Het traject via een verwijzing zal er iets anders uitzien dan hierboven is beschreven. Wilt u hier meer informatie over hebben neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Siska Rietveldt Gezinscoaching en lees verder bij Tarieven.

Kindercoaching

Opgroeien is niet altijd even makkelijk als kind. Ieder kind komt wel eens in een lastige situatie. Meestal lukt het kinderen om dit zelf op te lossen of met behulp van hun omgeving (bijv. ouders, vrienden of leerkracht). Maar soms lukt dit niet. In zo’n geval kan het voor uw kind of voor u als ouder wenselijk of zelfs nodig zijn om een professioneel steuntje in de rug te krijgen. Een kindercoach werkt op een laagdrempelige, kind- en oplossingsgerichte manier samen met kinderen en ouders om de balans te herstellen. Siska Rietveldt Gezinscoaching zet het kind weer terug in zijn/haar eigen kracht, waardoor het zelfvertrouwen groeit.


Voor wie is kindercoaching?

Kindercoaching is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die op sociaal-emotioneel gebied extra steun kunnen gebruiken. Er zijn verschillende hulpvragen waarvoor u terecht kunt bij Siska Rietveldt Gezinscoaching: • vergroten/versterken van het zelfvertrouwen;
• reguleren van boosheid en driftbuien;
• leggen/onderhouden van sociale contacten;
• omgaan met spanning en stress;
• verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen;
• omgaan met onzekerheid of faalangst;
• omgaan met het stellen van hoge eisen aan zichzelf;
• omgaan met hooggevoeligheid;
• omgaan met verlies;
• omgaan met scheiding van ouders.


Uitgangspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat er van uit dat elk kind uniek is en zijn eigen kwaliteiten, positieve eigenschappen en vaardigheden heeft. Door uit te gaan van die kwaliteiten en wijsheid van een kind werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject breiden we de vaardigheden van uw kind verder uit. Siska Rietveldt Gezinscoaching vindt het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwt voelt. Hier neem ik dan ook de tijd voor.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Geen enkel traject is hetzelfde. Ieder kind vraagt om een eigen aanpak, en iedere ontwikkelingsfase vereist een andere insteek. We zoeken naar de talenten van uw kind en gaan nieuwe vaardigheden aanleren. Hiervoor maken we gebruik van allerlei interventies, zoals tekenen, knutselen, rollenspellen, oefeningen, spellen enz. De interventie sluiten uiteraard zoveel mogelijk aan bij de interesses en leeftijd van uw kind en de hulpvraag. Een sessie duurt ongeveer een uur.


Hoe ziet een traject kindercoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of kindercoaching de juiste hulpverlening is voor uw kind. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. Na ongeveer zes sessies met uw kind, volgt er een gesprek met u. In dit gesprek bepalen we of er meer sessies nodig zijn of dat uw kind voldoende vooruitgang heeft geboekt om zelf weer verder te kunnen.

Groepstrainingen en Workshop

Verdriettraantjes

Iedereen is wel eens verdrietig en dit is ook een heel gewone emotie. Meestal is dit van korte duur, maar het kan ook zijn dat er een gebeurtenis is geweest waarbij verdriet langdurig aanhoudt. Die gebeurtenis (denk o.a. aan het overlijden van een dierbare of huisdier, scheiding, verhuizing) heeft veel invloed op je leven en hiervoor is tijd nodig om aan een nieuwe situatie te wennen. Dit is een heel moeilijk proces, want soms moet je iets loslaten wat je niet los wilt laten, je bent dan aan het rouwen.  

Siska Rietveldt // gezinscoaching biedt een plek voor kinderen en jongeren (vanaf 4 jaar tot 18 jaar) waar verdriet er mag zijn. Samen zal er op een creatieve manier, onder begeleiding van Siska en therapiehond Pip, gewerkt worden aan het rouwproces.

Omdat het belangrijk is, dat de deelnemer zich op haar / zijn gemak voelt, zal er gewerkt worden met kleine groepjes (ook wordt er rekening gehouden met de leeftijd). Er zullen 6 groepsbijeenkomsten zijn. Na afloop van deze groepsbijeenkomst zal er een individuele afspraak zijn met de deelnemer en ouder(s) en/of verzorger(s).

Praktische info:

Groepsgrootte:    4 deelnemers per groep       
Start:                     December 2018, in november zullen de intakegesprekken plaatsvinden.
Locatie:                Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht. De praktijk van Siska Rietveldt // gezinscoaching is gelegen in de WERKplaats.
Wanneer:             Op maandagmiddag van 16 uur tot 17 uur.
Frequentie:          De groepsbijeenkomst zal 1 keer in de 3 weken plaatsvinden. Vooraf ontvang u een overzicht wanneer de groepsbijeenkomsten plaatsvinden.
Kosten:                 Voor de training kan er via verwijzing van Team Jeugd of huisarts een vergoeding worden aangevraagd, Zorg in Natura.                                                                       

Voor aanmeldingen of vragen, kunt u contact opnemen met Siska Rietveldt (06-27473617 of gezinscoaching@siskarietveldt.nl

 

Sociale- en weerbaarheidstraining

Siska Rietveldt // gezinscoaching biedt in samenwerking met Sandra Humblet van de 7sprong een training aan waarbij sociale aspecten en weerbaarheid centraal staan. De training is voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar t/m 16 jaar.
De training is gebaseerd op verschillende methodieken, o.a. Axenroos, Rots en Water, Mindfulness, NLP en teken je faalangst. We bieden geen standaardtraining, we bekijken iedere keer welke kinderen in de groep zitten en met welke hulpvraag ze de training volgen. Iedere leeftijd heeft zo zijn eigen ontwikkelingsfases en beleving, dit vraagt een passende, op maat gemaakte, training.
Thema’s zoals zelfvertrouwen, vriendschappen, zelfbeeld, oorzaak – gevolg, seksualiteit, eigen grenzen aangeven, grenzen van anderen aanvoelen en accepteren, zijn een onderdeel van de training.
Er zijn 14 bijeenkomsten voor de deelnemers en 2 ouderbijeenkomsten. De training zal met een gezamenlijke bijeenkomst worden afgesloten.

Praktische info:

Groepsgrootte:      max. 6 deelnemers per groep
Leeftijdsgroepen:  4 – 7 jaar
                             
8 – 11 jaar
                             
12 – 16 jaar                
Start training:       Na de  herfstvakantie (vanaf week 43) zouden de nieuwe groepen van start kunnen gaan. De groep gaat van start als er minimaal 4 deelnemers zijn.
Locatie:                De training zal in een gymzaal in Maastricht worden gegeven, afhankelijk van de dag waarop de training wordt gegeven, zal de locatie  worden bepaald.
Dag:                       Als er meer duidelijkheid is wanneer de groep van start zal gaan, worden dag en locatie bekend. Mogelijke opties zijn woensdagmiddag, vrijdagmiddag of                                                       zaterdagmiddag. Bij de intake is het mogelijk een voorkeursdag aan te geven. De training zal in principe wekelijks plaatsvinden, waarbij  rekening wordt gehouden met                                    vakanties. Vooraf ontvangen de deelnemers en ouders een overzicht met de datums.
Kosten:                Voor de training kan er via verwijzing van Team Jeugd of huisarts een vergoeding worden aangevraagd, Zorg in Natura.                                                                                                              Groepsarrangement, productcode 85120


Voor aanmeldingen of vragen, kunt u contact opnemen met Siska Rietveldt (06-27473617 of gezinscoaching@siskarietveldt.nl) of Sandra Humblet (06-54332389 of s.humblet@planet.nl)
 

De PIPkick

Siska Rietveldt gezinscoaching biedt de workshop de PIPkick aan. Deze workshop is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. Het doel van de workshop is om het kind in een korte tijd te laten ervaren hoe het voelt om lekker in je vel te zitten. De workshop kan individueel of met een klein groepje (max. 4 kinderen) worden gegeven. De workshop duurt ongeveer 2 uur, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Tijdens de workshop zal Pip ons ondersteunen en wanneer nodig kunnen er meerdere therapiehonden ons ondersteunen, dit in samenwerking met Animal’s Faith (www.animalsfaith.nl). Locatie van de workshop zal in overleg worden afgesproken. Mocht u kind bang zijn voor honden, dit graag van tevoren aangeven.


Nieuwe workshop in ontwikkeling

In samenwerking met meerdere partners wordt er een nieuwe rainingen of workshop ontwikkeld. Hou deze website in de gaten.

Pip zal ons ondersteunen tijdens verschillende trainingen en workshop.

 


Tarieven

Vanaf 1 juli 2015 heeft Siska Rietveldt Gezinscoaching een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Voor een traject voor een jeugdige die woont in 1 van de 18 gemeenten kan de hulp van Siska Rietveldt Gezinscoaching volledig worden vergoed met een doorverwijzing van uw huisarts of medewerker van het CJG / team jeugd van uw gemeenten. Wilt u meer informatie over het krijgen van een verwijzing of de hulp die vergoed wordt met een verwijzing? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Siska Rietveldt Gezinscoaching.


Een kennismaking of intakegesprek is bij Siska Rietveldt Gezinscoaching kosteloos. Het is belangrijk dat er tussen u of uw kind en de coach een klik is om samen te werken en een vertrouwensband op te bouwen. In dit gesprek zal er besproken worden welke hulpvraag er is en welk traject daarvoor geschikt is. Ook zal ik aangeven wat de werkwijze is en wordt er in overleg een frequentie afgesproken. De frequentie hoeft niet vast te liggen en kan variëren.

Kennismakingsgesprek/intake Kosteloos
Kindercoaching sessie (+/-) 60min € 60,-
Gezinscoaching sessie (+/-) 90min € 75,-
Uitgebreid verslag van het proces € 60,-
Reiskosten per km € 0,19
(Een evaluatie of eindgesprek wordt gezien als één sessie.)
Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig een afspraak verzetten is altijd mogelijk.

Een klacht?Klachten kunnen opgelost worden
Een goed contact met een hulpverlener is erg belangrijk. Ook Siska Rietveldt vindt dit erg belangrijk. Ondanks dat Siska erg haar best doet, kan het zijn dat u van mening zijn onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund.

Siska stelt het zeer op prijs dat ze direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht te bespreken.

Mocht dit niet lukken of komt u er niet met Siska uit dan heeft u de mogelijkheid om een klachtenfuncitonaris van Solo partners in te schakelen. Informatie kunt u vinden op

https://www.solopartners.nl/kennisbank/heb-jij-een-klacht-over-je-zorgaanbieder/


Contact

Wilt u graag meer informatie over wat Siska Rietveldt Gezinscoaching voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Siska Rietveldt // Gezinscoaching
Sint Annalaan 60 bus 32
6217 KC Maastricht