Welkom bij Siska Rietveldt // Gezinscoaching

Siska Rietveldt Gezinscoaching is gespecialiseerd in het coachen, begeleiden en ondersteunen van ouders met opgroeiende kinderen.

Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf. Tijdens dit proces kunt u als ouder tegen problemen aanlopen en zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit kan veel frustraties en spanningen opleveren in uw thuissituatie. Als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lijken ze vast te lopen. Het kan zijn dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, om welke reden dan ook, of uw kind heeft moeite met een bepaalde situatie of gebeurtenis.


 

 


Siska Rietveldt Gezinscoaching leert ouders, kinderen en jongeren om te gaan met hun probleem en het zo mogelijk oplossen ervan. Op deze website is informatie te vinden over onze manier van werken, veelvoorkomende problemen en verschillen vormen van hulp die Siska Rietveldt Gezinscoaching kan bieden.

Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen heeft of graag meer informatie wilt ontvangen.
Op deze website wordt vaker de woorden ouders of kinderen gebruikt, hier kunt u ook lezen ouder, verzorger, verzorgers, kind of jongere.

 

Nieuws

Vanaf januari 2024 gaat Pip met pensioen.

Helaas gaat Siska Rietveldt Gezinscoaching stoppen met het inzetten van therapiehond Pip. 
Pip is afgelopen jaar 11 jaar geworden, je merkt aan haar dat het lichamelijk zwaar wordt om Siska te ondersteunen tijdens sessie. In goed overleg tussen hond en baas is daarom besloten dat Pip van haar welverdiende pensioen gaat genieten vanaf januari 2024. 
De kinderen/jongeren die nu zorg hebben van Pip kunnen op een goede manier afscheid van haar gaan nemen. 
Voor de toekomst zal er geen casussen meer worden aangenomen waar inzet van een therapiehond noodzakelijk is. 


 


Missie en Visie

Missie: 
In de hulpverlening staat vaak alleen het kind centraal. Wij richten ons juist niet alleen op het kind. Het gezinssysteem, school, sociale omgeving zijn grote factoren die centraal staat tijdens de hulpverlening bij kind.
 
Visie:
Siska Rietveldt // gezinscoaching zet in op systemisch werken. Wanneer een kind of ouder/verzorger emotioneel uit balans is, heeft dit effect op het hele systeem. Anderzijds kunnen de gezinsleden onbewust gebonden zijn aan belastende patronen binnen een systeem.
Ieder systeem zoekt naar zijn balans in geven en nemen. Welke plek heb je in het gezin, word je gezien in jouw geven en nemen, zo ontstaat er weer ruimte om verder te kunnen ontwikkelen.
Daarom richten wij ons juist niet alleen op het kind!

Over Siska

Ik ben Siska Rietveldt, 40 jaar jong en woonachtig met mijn partner, 2 dochters en therapiehond Pip in Maastricht.

Nadat ik ben afgestudeerd in 2017 als pedagoog, kon ik meteen als gezinsbegeleidster gaan werken bij een jeugdzorgaanbieder in Midden- en Noord- Limburg. Deze jeugdzorgaanbieder richtte zich op begeleiding en behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Ik ben 8 jaar werkzaam geweest als ambulante gezinsbegeleidster, waarvan 3 jaar een combinatie was met ambulante hulpverleenster van het acute zorg team, waarbij ik hulp bood aan gezinnen in crisissituaties.
Gedurende deze periode ben ik veel verschillende hulpvragen rondom opvoedproblemen tegen gekomen bij gezinnen. Niet ieder gezin, ouder, kind of jongere is hetzelfde waardoor het iedere keer weer een uitdaging is, om op de juiste manier aan te sluiten bij de cliënten en hun hulpvraag.
Ik heb van nature een rustig karakter, dit is een kracht van mij, waardoor ik in de praktijk merk dat mensen snel op hun gemak zijn, en dat het contact daardoor makkelijker verloopt.
Tijdens mijn werk in de jeugdzorg als gezinsbegeleidster en crisishulpverleenster heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende gezinssystemen. Met deze kennis kan ik tot de kern komen van een probleem, waardoor ik ouders en/of kinderen verder kan helpen. Ik maak van verschillende methodieken gebruik. Een daarvan is "Een taal erbij", door middel van duplo-poppetjes worden gezinssystemen neergezet en patronen, loyaliteiten en relaties verder onderzocht. 

Door al deze ervaringen  en de passie voor mijn werk heeft mij doen besluiten om de stap te nemen om mijn eigen praktijk te starten. Mijn grootste visie daarin is dat ik het hele systeem rondom een client centraal wil stellen, en de bijeenkomende problemen in beeld brengen. Vandaar uit gaan we samen opzoek naar ieders eigen kracht.

In 2015 ben ik mijn eigen praktijk gestart als zelfstandige gezinscoach. Dit was voor mij een logische vervolgstap om mijn visie en kennis te delen met ouders en kinderen die problemen ervaren tijdens hun opgroeien.

Als gezinscoach werk ik ook individueel met kinderen aan een eigen hulpvraag, waar nodig worden andere belangrijke personen van het kind betrokken bij de hulpverlening. Hierbij krijg ik soms hulp van mijn therapiehond Pip. Pip is een goed getrainde labrador retriever en kan een kind zonder oordeel onvoorwaardelijk ondersteunen op moeilijke, verdrietige of uitdagende momenten en zo helpt het zelfvertrouwen van een kind te vergroten. We zijn als team gecertificeerd door Pets 4 Care.

Omdat ik mezelf zie als 'middel' tijdens de hulpverlening die ik bied, vind ik het belangrijk om mezelf te 'onderhouden', dit doe ik door verschillende cursussen of opleidingen te volgen en door het aansluiten bij casuïstiek groepen, intervisie en supervisie. 
 
Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Mijn praktijk is HKZ kleine organisaties 143:2010 gecertificeerd.  


 

Therapiehond Pip

Pip 

Hallo mijn naam is Pip. Ik ben een zwarte Labrador Retriever. Samen met mijn baasje Siska ga ik mee naar gezinnen en help ik kinderen in haar praktijk. Ik kan heel goed aanvoelen hoe het met iemand gaat. Ik vind het super leuk om kinderen te helpen en ze meer zelfvertrouwen te geven. Samen doen we dan allerlei oefeningen tijdens een wandeling of gooien we met een balletje.  
Ik ben als pup bij Siska gekomen en heb allerlei trainingen gevolgd, zoals de gehoorzaamheidstrainingen en jachttrainingen. Omdat ik mee help op de praktijk ben ik samen met Siska AAI gecertificeerd door Pets4Care. Daarnaast kan ik ook ingezet worden bij verlies en rouw of bij hondenangst.  
 

Gezinscoaching

Opgroeiende kinderen brengen mooie momenten met zich mee. Maar dit wil niet zeggen dat opvoeden vanzelf gaat en makkelijk is. Het kan zijn dat tijdens het proces van volwassenen worden van uw kind u als ouder(s)/verzorger(s) tegen problemen aan loopt. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat u of uw kind er hulp bij nodig heeft. U probeert om te gaan met bepaald gedrag maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Dit kan veel frustratie, onmacht en ruzies tot gevolg hebben en uw gezin uit balans brengen. Siska Rietveldt Gezinscoaching coacht en ondersteunt ouders om het gedrag van hun kinderen beter te begrijpen en er anders mee om te gaan.

Voor wie Gezinscoaching

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en omgang met hun kind(eren). Hulpvragen kunnen onder andere zijn:
 • Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
 • Mijn kind luistert niet naar me
 • De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
 • Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
 • Ik wil een beter contact met mijn kind
 • Mijn kind heeft driftbuien en schreeuwt heel hard


Uitganspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat uit van de eigen kracht en kwaliteiten die iedere ouder en kind heeft. Hierdoor werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject richt de hulp zich indien nodig op meerdere gebieden zoals de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en de sociale relaties binnen het gezin. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, meerzijdig partijdigheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn begrippen die Siska Rietveldt Gezinscoaching erg belangrijk vindt in de manier van coaching, begeleiding en ondersteuning en zal tijdens de sessies hier aandacht aan besteden.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Omdat ieder gezin en ieder gezinslid anders is past er niet één aanpak voor één en hetzelfde probleem. Bij elke situatie en elk mens past weer een andere aanpak of middel. Bij de een helpt het voeren van gesprekken, terwijl bij de ander door juist iets creatiefs of actiefs te doen. Het gaat er om dat u zich sterker voelt om met moeilijke situaties om te gaan, inzicht heeft in de patronen die er in uw gezin zijn en weet waarom u reageert zoals u reageert. Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat samen met u opzoek naar een passende oplossing, door middel van gesprekken, tips en adviezen om de gewenste thuissituatie te bereiken. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.


Hoe zit een traject gezinscoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of gezinscoaching de juiste hulpverlening is voor uw gezin. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. De gezinscoaching zal bij u thuis plaatsvinden. Siska Rietveldt Gezinscoaching werkt zowel met ouders en kinderen. Dit betekent dat de meeste gesprekken gezamenlijk zullen zijn. Wanneer ik inschat dat er individuele gesprekken noodzakelijk zijn of een gezinslid hier behoefte aan heeft, dan zal dit in overleg gebeuren. Ook de frequentie wordt in onderling overleg bepaald, deze hoeft niet vast te liggen en kan variëren. Na 6-8 sessies zal er een evaluatiemoment zijn met het hele gezin. In dit gesprek bepalen we of er vooruitgang is, of deze vooruitgang voldoende is om zelf weer verder te kunnen, of dat er meerdere sessies nodig zijn.


Gezinscoaching met een verwijzing

Het is mogelijk dat u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of een medewerker van het team jeugd/CJG van uw gemeente.
Het traject via een verwijzing zal er iets anders uitzien dan hierboven is beschreven. Wilt u hier meer informatie over hebben neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Siska Rietveldt Gezinscoaching en lees verder bij Tarieven.

Kindercoaching

Opgroeien is niet altijd even makkelijk als kind. Ieder kind komt wel eens in een lastige situatie. Meestal lukt het kinderen om dit zelf op te lossen of met behulp van hun omgeving (bijv. ouders, vrienden of leerkracht). Maar soms lukt dit niet. In zo’n geval kan het voor uw kind of voor u als ouder wenselijk of zelfs nodig zijn om een professioneel steuntje in de rug te krijgen. Een kindercoach werkt op een laagdrempelige, kind- en oplossingsgerichte manier samen met kinderen en ouders om de balans te herstellen. Siska Rietveldt Gezinscoaching zet het kind weer terug in zijn/haar eigen kracht, waardoor het zelfvertrouwen groeit.


Voor wie is kindercoaching?

Kindercoaching is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die op sociaal-emotioneel gebied extra steun kunnen gebruiken. Er zijn verschillende hulpvragen waarvoor u terecht kunt bij Siska Rietveldt Gezinscoaching: • vergroten/versterken van het zelfvertrouwen;
• reguleren van boosheid en driftbuien;
• leggen/onderhouden van sociale contacten;
• omgaan met spanning en stress;
• verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen;
• omgaan met onzekerheid of faalangst;
• omgaan met het stellen van hoge eisen aan zichzelf;
• omgaan met hooggevoeligheid;
• omgaan met verlies;
• omgaan met scheiding van ouders.


Uitgangspunten

Siska Rietveldt Gezinscoaching gaat er van uit dat elk kind uniek is en zijn eigen kwaliteiten, positieve eigenschappen en vaardigheden heeft. Door uit te gaan van die kwaliteiten en wijsheid van een kind werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject breiden we de vaardigheden van uw kind verder uit. Siska Rietveldt Gezinscoaching vindt het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwt voelt. Hier neem ik dan ook de tijd voor.

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Geen enkel traject is hetzelfde. Ieder kind vraagt om een eigen aanpak, en iedere ontwikkelingsfase vereist een andere insteek. We zoeken naar de talenten van uw kind en gaan nieuwe vaardigheden aanleren. Hiervoor maken we gebruik van allerlei interventies, zoals tekenen, knutselen, rollenspellen, oefeningen, spellen enz. De interventie sluiten uiteraard zoveel mogelijk aan bij de interesses en leeftijd van uw kind en de hulpvraag. Een sessie duurt ongeveer een uur.


Hoe ziet een traject kindercoaching bij Siska Rietveldt Gezinscoaching eruit?

Omdat mijn werkwijze gebaseerd is op vertrouwen is het erg belangrijk dat het kind en u als ouder zich prettig voelen bij mij. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is hierbij erg belangrijk. In dit gesprek zal de hulpvraag worden verkend en kijken we samen of kindercoaching de juiste hulpverlening is voor uw kind. (Is dit niet zo, dan krijgt u advies over een andere vorm van hulpverlening.) Vervolgens maken we verdere afspraken en start het traject. Na ongeveer zes sessies met uw kind, volgt er een gesprek met u. In dit gesprek bepalen we of er meer sessies nodig zijn of dat uw kind voldoende vooruitgang heeft geboekt om zelf weer verder te kunnen.

Tarieven

Vanaf 1 januari 2023 is het voor een kleine zorgaanbieder, zoals Siska Rietveldt Gezinscoaching, niet meer mogelijk om een eigen contract te krijgen met de gemeentes.
Siska Rietveldt Gezinscoaching neemt daarom zelf alleen particulier betalende hulpvragen aan. 

Siska zelf is als zzp-er werkzaam bij een aangesloten zorgaanbieder. Via deze weg zijn er mogelijkheden om voor een vergoeding vanuit de jeugdwet in aanmerking te komen. In de regio Maastricht en Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad (met uitzondering van de gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal) is een contract. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of van de gemeente nodig. 
 

Een kennismaking is bij Siska Rietveldt Gezinscoaching kosteloos. Het is belangrijk dat er tussen u of uw kind en de coach een klik is om samen te werken en een vertrouwensband op te bouwen. In de kennismaking zal er kort stil gestaan worden bij de hulpvraag en welk traject Siska Rietveldt Gezinscoaching kan bieden, Nadat er na een kennismakingsgesprek is besloten dat u verder wilt met SIska Rietveldt Gezinscoaching volgt een intakegesprek, in dit gesprek zal een zorgovereekomst worden gemaakt en eventueel een gezinsplan. Er worden doelen gesteld voor het traject en afspraken gemaakt over de betaling en vervolgafspraken worden gemaakt.  

Per 1-1-2021 hanteren we de volgende tarieven

Kennismakingsgesprek (30 min) Kosteloos
Kindercoaching per uur (een sessie is +/- 60 min) € 75,-
Gezinscoaching per uur (een huisbezoek is +/- 90 min) € 75,-
Extra verslaging, per verslag € 60,-
Reiskosten per km € 0,19
 

Vanaf 1 januari 2024 worden de volgende tarieven gehanteerd
Kennismakingsgesprek (30 min) Kosteloos
Intakegesprek € 85,-
Individuele afspraken of evaluatie € 85,-
Gezinscoaching per uur € 95,-
Reiskosten per km € 0,21


Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig een afspraak verzetten is altijd mogelijk.

Een klacht?Klachten kunnen opgelost worden
Een goed contact met een hulpverlener is erg belangrijk. Ook Siska Rietveldt vindt dit erg belangrijk. Ondanks dat Siska erg haar best doet, kan het zijn dat u van mening zijn onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund.

Siska stelt het zeer op prijs dat ze direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht te bespreken.

Mocht dit niet lukken of komt u er niet met Siska uit dan heeft u de mogelijkheid om een klachtenfuncitonaris van Solo partners in te schakelen. Informatie kunt u vinden op

https://www.solopartners.nl/kennisbank/heb-jij-een-klacht-over-je-zorgaanbieder/


Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Siska Rietveldt gezinscoaching
.
Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                           
 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;
Zo bereik je Jeugdstem
 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Contact

Wilt u graag meer informatie over wat Siska Rietveldt Gezinscoaching voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Siska Rietveldt // Gezinscoaching
Sint Annalaan 60 bus 32
6217 KC Maastricht